Porterbuddy (Porter AS) er et teknologiselskap med lidenskap for logistikk og e-handel. Vi skal definere morgendagens standard for urbane leveranser.

Vi utfordrer det etablerte og bruker egenutviklet teknologi for å muliggjøre enkel og effektiv distribusjon på kundens premisser.

Porterbuddy teknologien er utviklet for å tilby digital urban distribusjon som både støtter moderne handel og nye livsstilskonsepter – med sluttbrukeren i sentrum for det hele. Med optimalisert mobilitet bidrar vi til effektiv ressursbruk og bærekraftig utvikling av smarte byer.

Porterbuddy jobber med ledende nettbutikker hvor vår teknologiplattfrom og tjeneste muliggjør same-day og fleksible leveranser på kundens premisser.

Vil opplever nå høy etterspørsel fra retailere og økende trafikk fra sluttkunder. Vi utvider derfor teamet og ser nå etter engasjerte og nytenkende mennesker til vårt kontor på Skøyen, Oslo.

Informasjon om selskapet

Github 

Se nedenfor for linker til sosiale medier.

Menneskene i Porterbuddy

(Og litt av kontoret. Ikke noe bordtennisbord. Enda.)